Het Zwanenbos
Kerkenbos 24-26, 2716 PH Zoetermeer, tel 079-3517688, e-mail: administratie@zwanenbos.nl

Welkom op Het Zwanenbos

Een gemotiveerd team, meedenkende ouders en andere specialisten staan voor u en uw kind klaar.
Ouders betrekken wij graag bij het gebeuren op school. We delen zo samen de zorg voor onze kinderen. Ouderbetrokkenheid is voor ons veel meer dan alleen helpen op school.
Het is belangrijk dat u weet hoe en wat uw kind leert.
S ta ik centraal
A ccepteer ik jou
M ag ik zijn wie ik ben
E rvaar ik dat ik leer
N eem ik mijn verantwoordelijkheid
Het Zwanenbos heeft een breed onderwijsaanbod. De school is zowel een school voor regulier basisonderwijs als een school voor speciaal basisonderwijs. Twee schooltypen gehuisvest in één gebouw.
Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk gedurende het gehele schooljaar.
Voor de plaatsing van een kind in het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring vereist.

Ik heet u graag welkom op onze school.

 

Erwin Oudenaarde

directeur 

Speerpunten:
  • Voor-en vroegschoolse educatie
  • Veel aandacht voor lezen en taal
  • Een goede samenwerking met de ouders
  • Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs onder één dak


              
          Wij pakken pesten aan.
          Klik hier voor meer informatie.

Fotoimpressie


image9


Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.